Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe

Szkolenie dla całej kadry dydaktycznej Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, przeprowadzone przez 3 dni, z obsługi aplikacji pakietu Microsoft Office 365.