Szkolenie z Microsoft Project dla Podkarpackiego Zarządu Drogami Wojewódzkimi