CentrumXP CMS

CentrumXP CMS

Autorski system CMS zrealizowany w C# i Visual Studio 2017, pozwalający zarządzać treścią i multimediami na portalu www.CentrumXP.pl